20 July 2018

Asenathi Nathiy
Thabo Raphiri
Phaphaleka Jr Moloi
Debra Cena Child
Shaun M Pillay
Zelda Corsa
Fukza Fumi
Tobza Mhlekwa
Matlatse Maenetja
Luka Moropana
Reltin Rooy
Tshepo Nandos Mmola
Thabang Makgoba Sekhu
Khutso Van Der Maleto
Ma-Ex Excellent Mathebula
Tsakani Miceala Nopi Rikhotso
Thakgalang Kha Bae Mankgela
Ntshuxekow Thanksgiving Kaykay Khosa